Test jezelf 3: Taal & rekenen

Test jezelf: Taal & rekenen

De quiz telt x vragen. Succes!

Met deze test kan je nagaan hoe je kennis is van taal, (begrijpend) lezen, en rekenen.

Vraag 1: Uit een groot papier kan ik 4 kleinere papierformaten snijden (zie foto). Ik heb in totaal 1.000 kleine papieren nodig. Hoeveel grote papieren heb ik nodig om deze 1.000 kleine papieren te bekomen?